TV der bevæger dig

Danish Crown: Ingen slagteri-lukninger de næste fire år

Med aftalen om at slagteri-arbejderne investerer 600 millioner kroner i svineproduktion, har Danish Crown til gengæld garanteret, at der ikke bliver lukket slagterier de næste fire år.

09:52

1 af 2

Forslaget er forhandlet på plads sammen med ledelsen i koncernens svinekødsdivision DC Pork. Her glæder administrerende direktør, Jesper Friis, sig over udspillet:

- Det er en meget beundringsværdig ansvarlighed, tillidsmandsgruppen udviser. Det betyder også, at vi for første gang i en lang årrække ser ind i en fireårig periode, hvor vi ikke skal lukke svineslagterier, og det er rigtig positivt. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er selvfølgelig, at forslaget virker efter hensigten og sikrer et antal slagtesvin, der betyder, vi kan udnytte vores kapacitet, siger Jesper Friis.

- Se Fødevareforbundet NNFs meddelelse om aftalen

Skal skaffe tre millioner flere svin

Hensigten med forslaget er at øge slagtesvineproduktionen med flere end tre millioner slagtesvin over de næste fire år. Det vil i givet fald betyde, at man ikke kun sikrer danske arbejdspladser, men at der kan etableres nye.

Kontroversiel aftale

Formanden for Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast er bevidst om, at aftalen er ganske kontroversiel, fordi slagteriarbejderne giver afkald på en del af deres løn til fordel for jobsikkerhed og investeringer i nye arbejdspladser.

- Danish Crown har givet en garanti for, at der ikke bliver lukket slagterier i de næste fire år. Og hvis man som slagteriarbejder har set det ene slagteri efter det andet lukke fabriksporten i for sidste gang, og sagt farvel til hundredevis af gode kolleger, så fylder tryghed i ansættelsen ganske meget. Den aftale, der nu er lagt frem, er efter min vurdering den bedste tryghed i jobbet, vi kan give vores medlemmer.

Ole Wehlast lægger vægt på, at aftalen med Danish Crown er begrænset til en 4-årig periode, og at slagteriarbejderne derefter vender tilbage til de nuværende lønvilkår.

Bidraget fra de 6.000 slagteriarbejdere er på godt 150 millioner kroner om året. Pengene placeres i et investeringsselskab med repræsentanter for medarbejdere og virksomhedens ledelse. Over perioden vil der blive opsamlet 600 millioner kroner, men dertil kommer de traditionelle finansieringskilder.

- Vi forventer, at de samlede investeringer i nye staldanlæg vil løbe op i 3 milliarder kroner. Og hvis medarbejderne stemmer ja til løsningen, så håber vi, at de første svin fra de nye stalde kan blive sendt til slagtning i løbet af 2015, siger Ole Wehlast.

I forbindelse med aftalen har fabrikscheferne på de danske anlæg givet tilsagn om også at bidrage. Det samme har håndværkerne på slagterierne og topledelsen i DC Pork.

I de kommende uger skal Fødevareforbundet NNFs medlemmer i Danish Crowns svinekødsdivision, DC Port, drøfte den løsning, tillidsmændene har forhandlet, hvorefter forslaget skal til urafstemning. Forslaget kan vedtages ved simpelt flertal.

- Se Danish Crowns meddelelse om aftalen

 

Fakta om aftalens konsekvenser:

Den enkelte medarbejder kan selv bestemme, hvordan han eller hun vil finansiere investeringen.
Medarbejderne kan vælge mellem tre muligheder:
Her- og-nu modellen, hvor investeringen tages af lønnen.
Mix-modellen. Her investerer man lidt af pensionen, lidt af søgne-helligdags-betalingen og lidt af fritvalgs-ordningen.
Pensionsmodellen. Hele investeringen tages af pensionen. På den måde mærkes det ikke på den almindelige udbetaling af løn.

Uanset hvilken model, man vælger, svarer det til, at hver enkelt investerer:
6,4 procent af bruttolønnen i 2014
4,7 procent i 2015
3,2 procent i 2016
og 1,8 procent i 2017 i at sikre de danske arbejdspladser.

Vælger man her-og-nu modellen, betyder det en omkostning på 200-250 kr. om ugen efter skat det første år for den enkelte medarbejder.
I den fire-årige periode vælger medarbejderne at investere en eventuel overenskomstmæssig lønstigning i projektet.