TV der bevæger dig

Drøfter kunstværk ved Verdens Ende

Et nyt polsk kunstværk er dagens emne, når den polske ambassadør Rafel Wisniewski i dag besøger Sønderborg. Kunstværket skal opstilles ved Verdens Ende i Sønderborg.

Fhv. borgmester A.P. Hansen viser den polske ambassadør nogle af skitserne til kunstværket. (Foto: Kim Toft Jørgensen) Foto: Photographer:Kim Toft Jorgensen 21289036

Det er formanden for kunstudvalget, tidligere borgmester A. p. Hansen, som har inviteret ambassadøren for at få en drøftelse af, hvordan der kan skabes et kunstværk til opsætning i eller ved Alssund. En polsk hærfører og hans tropper krydsede Alssund en hård vinterdag i 1658 for at befri Sønderborg og øen Als fra svenskerne.

Ambassadøren bliver modtaget på rådhuset af borgmester Aase Nyegaard kl. 11, og kl. 13 vil ambassadøren, A. P. Hansen og formanden for polsk forening i Sønderborg, Kararzyna Anna Gram, besigtige overgangsstedet ved Verdens Ende i Sønderborg og drøfte mulighederne.

Ambassadøren slutter besøget i Sønderborg med at drikke kaffe med de forholdsvis mange polske medarbejdere, som firmaet Cormall i Sønderborg har på lønningslisten.

Udødeliggjort

Befrielsen af Sønderborg og Als er i øvrigt udødeliggjort i den polske nationalsang. Nationalsangen omtaler den polske hærfører Czarnieckis kamp i Sønderborg den 14. december 1658 i tredje vers (?Som Czarniecki i tider tunge ? under svenskernes belejring ? vendte over havet hjemad ? for sit færdreland at frelse?).

Når de polske tropper drog til Sønderborg skyldes det, at Polen og Danmark i 1657 havde indgået en militær alliance mod svenskerne, og fordi den danske konge anmodede og hjælp i Sønderborg.