Dybbøl Mølle søger om penge

Dybbøl Mølle har netop gennemgået en løbende renovering, men søger nu Folketinget om et fast årligt tilskud på 350.000 kr. til den løbende vedligeholdelse af den historiske lokalitet.

Socialdemokraterne vil i sit forslag til næste års finanslov anbefale, at forslaget imødekommes. Partiets kulturordfører, Mogens Jensen, venter bred politisk støtte til museets ansøgning.
 - Det er første gang, at institutionen søger om et sådant tilskud. Hvis forslaget går igennem, vil Dybbøl Mølle fremover undgå at havne i en situation, hvor de hvert syvende eller ottende år skal finde millionbeløb til renoveringer, tilføjer ordføreren.

 I foråret 2009 indledtes en restaurering af den historiske lokalitet, der kunne afsluttes nogle måneder senere. Bestyrelsen for Dybbøl Mølle skriver i sin ansøgning til Folketingets kulturudvalg, at restaureringen "med succes afsluttede flere års forfald".
 A.P. Møllers fond gav 5,5 mio. kr. til restaureringen af det nationalhistoriske symbol uden for Sønderborg, og også lokale fonde ydede tilskud.
 Alligevel måtte Dybbøl Mølle pådrage sig en gæld på godt 570.000 kr. Møllens kassekredit og et midlertidigt lån fra Museum Sønderjylland har lige nu lukket dette hul, og møllens ledelse forventer, at gælden vil være afdraget om 10 år.

 

Fakta om Dybbøl Mølle

 * Dybbøl Mølle på Als er opført i 1744.
 * I begge de slesvigske krige, 1848-50 og 1864, blev møllen ødelagt og genopført.
 * Efter nederlaget til prøjserne blev møllen et nationalhistorisk symbol som billede på de danske styrkers udholdenhed og tapperhed.
 * Indtil 1990 blev møllen drevet af en række forpagtere, og møllen malede korn frem til dette år. Men den har siden 1920 været ejet af Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle.
 * I 1995 indrettede Museet på Sønderborg Slot udstillinger i kornmagasinet og møllen med vægt på at fortælle begivenhederne som en del af både Danmarks og Tysklands historie.
 * En del af skanserne i området er rekonstrueret som led i opbygningen af Historiecenter Dybbøl Banke.
 * Både Dybbøl Mølle og Dybbøl Banke indgår i dag i Museum Sønderjylland, der har status som et statsanerkendt specialmuseum og samtidig fungerer som koordinerende institution for museerne i denne del af landet.