Eftersyn på den gamle bro i Sønderborg

Christian den 10. bro er et af de kendte kygningsværker i Sønderborg. I denne uge bliver den repareret og set efter, og vi kiggede ned i den afdeling, trafikanterne aldrig ser.

Når mekanikerne arbejder, skal broklapperne stå lidt åbne. Derfor bliver der arbejdet om natten for at genere trafikken så lidt som muligt. På torsdag skulle arbejdet være færdigt, og indtil da må bilister benytte Alssund-broen, hvis de skal til eller fra Als i nattetimerne.

Årligt eftersyn

Der skal foretages nogle justeringer for at få broklapperne til at ligge mere roligt, når bilerne kører over.

En gang om året skal de såkaldte rigler  justeres. Det er store låse-tappe, som glider ind i nogle huller, hvorefter broklapperne ligger stabilt, mens trafikken passerer.
 
Mekanikken i broen er fra 1930, og der har været en del slitage gennem årene. Men broen kan holde mange år endnu. Ingeniør Holger Duus fra Sønderborg Kommune fortæller, at der i hans tid er brugt 100 millioner kroner på at holde broen vedlige.