En broget flok af kandidater

I nogle byer bliver valg-dagen den 19. november noget i retning af et politisk supermarked, hvor det er muligt at sætte kryds ved dagens tilbud. Over 21 partier og lister stiller op til byråd eller regionsråd i Syddanmark.

Nogle af listerne har kun en enkelt kandidat. Blandt de nye er et gammelt parti - Retsforbundet - som har været ude af det politiske billede i en del år.

Man finder en del politiske solister som Medhat Khattab, der er alene på sin liste med samme navn, men også listerne "Jylland Først" og "Det Sorte Register" har kun en kandidat. Andre nye lister er "Danskernes Parti", "Miljøpartiet Fokus", "Lavere Skatter og Afgifter" samt listen "Social Balance".

Udsigten til en plads i det syddanske regionsråd har fået 256 kandidater til at stille op. Det har ikke været svært at få mulighed for at melde sig. Blot 100 underskrifter, der skulle indleveres senest den 22. oktober klokken 12.

TV Syd opsøgte i dag to af kandidaterne fra den brogede flok.

Kjeld Corfitz Sandberg fra Hejls er træt af høje skatter og afgifter, og det synspunkt er han gået til valg på. Han stiller op til byrådet i Kolding og regionsrådet, og han betaler selv for sin kampagne.

På Internettet skriver ham bl.a, at de etablerede, ansvarlige politikere "har ladet asbesten regne ned i s-togene i over 30 år"!

- Vælgerne virker ligeglade, da de har valgt at straffe politikerne ved at stemme på dem. Det tror vi ikke, politikerne opfatter som straf, derimod vil de kunne se, at det kan betale sig at være ligeglade med vælgerne, noterer Sandberg på sin hjemmeside, hvor han i øvrigt udtrykker glæde over, at vi har haft en kold sommer. den har betydet, at der kun få steder var problemer med bakterier i badevand, på grund af kraftige overløb fra kloakkerne!

I Sønderborg har vi mødt Karsten Madsen. Han stiller op for Nepotistisk Omegnsliste. Nepotisme forekommer ofte i politik. Det er et udtryk, som dækker over, at politikere - eller andre personer med indflydelse - hjælper medlemmer af familien med gode tillidsposter eller fede kontrakter.

Karsten Madsen stiller nu ikke op med et program, hvor han lover sin familie noget. Han skriver på Internettet, at nepotisme foregår i det skjulte. I Nepotistisk Omegnsliste skal nepotisme derimod foregå helt åbenlyst.

- Stem på os og like os på facebook, og du vil blive tilgodeset, når vi kommer i byrådet, står der på hjemmesiden.

Karsten Madsen vil gøre noget for borgerne i Sønderborg. Han siger blandt andet, at Sønderborg Kaserne efter lukningen skal laves til et kapitalistisk Christania.

- Det skal være et toldfrit område....med casino.....for at få størst mulige indtægter, således at borgerne i omegnskommunerne ikke skal betale skat, står der på hjemmesiden.