En god dag for dansk erhvervsliv

Industriarbejdspladserne i Danmark er blevet mere sikre. Sådan lyder vurderingen fra topchefen i Danfoss, Niels Bjørn Christiansen, af vækstplanen, som et stort flertal i Folketinget står bag.

- Der er rigtig gode elementer i planen, som styrker konkurrenceevnen. Den gør det nemmere at drive virksomhed og skabe job i Danmark, siger Niels Bjørn Christiansen.

Han fremhæver især sænkning af selskabsskatten, lavere afgifter på at producere og bolig-job-ordningen, der giver arbejde til mindre virksomheder.

- Danmark vil stå bedre, når vi ser på, hvor vi skal producere, fastslår topchefen.

Han mener ikke, at planen med ét slag løser alle problemer, men den kan bidrage til at stoppe nedturen.

- Det er en god start. Nu kan vi begynde at tænke fremad, noterer Danfoss-direktøren.

Han tør ikke gætte på, hvor mange job vækstplanen vil give. Det afhænger også af udviklingen i verdensøkonomien.

- Men de danske arbejdspladser er blevet mere sikre.

Niels Bjørn Christiansen konkluderer: - Det er en god dag for dansk erhvervsliv.

Planens hovedpunkter

Lavere afgifter på energi

Reduktion af virksomhedernes afgifter på energi gennem blandt andet en afskaffelse af energispareafgiften (CO2-afgift på el), tilskudspulje til el-intensive virksomheder, yderligere tilskud til industriel kraftvarme og lempelser vedrørende overskudsvarme og brændsel til proces.

Bedre adgang til finansiering

Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomhederne gennem blandt andet forlængelse af momskredittiden for virksomheder, vækstlån til iværksættere, små vækstkautioner, erhvervsobligationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier.

Lavere selskabsskat

Gradvis reduktion af selskabsskatten og skattesatsen i virksomhedsskatteordningen fra de nuværende 25 til 22 procent i 2016.

Konkrete lempelser

Konkrete lempelser for særligt små og mellemstore virksomheder gennem blandt andet indførelse af fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring.

Flere investeringer

Forøgelse af det planlagte niveau for offentlige investeringer samt en målrettet indsats for øgede investeringer i renovering af almene boliger og energirenovering af statslige bygninger.

Vækst- og eksportfremme mv.

Styrket indsats for vækst-, eksport- og investeringsfremme samt tiltrækning af højkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Ramme til lempelser for erhvervslivet

Ramme afsættes i perioden 2017 til 2020 til yderligere målrettede forbedringer af rammevilkårene for dansk erhvervsliv.

Hovedaftalen indebærer lempelser, investeringer mv. for i alt cirka 75 milliarder kroner mellem 2013 og 2020.

Hent hele planen her.

Mød Niels Bjørn Christiansen i TV SYD Nyheder 19.30.