TV der bevæger dig

Fælles front mod eksport af smågrise

Slagteriarbejdernes fagforening NNF og landmændenes hovedorganisation Landbrug og Fødevarer styrker nu den fælles front for at få stoppet den omfattende eksport af smågrise til opfedning og slagtning i Tyskland.

05:35

En prisforskel på 27 kroner betyder, at smågrisene sendes til Tyskland.

1 af 2

Onsdag mødes repræsentanter for de to organisationer på slagteriet i Blans, og 4. april skal de mødes med fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Danske landmænd sender i år ti millioner smågrise over grænsen, fordi de kan få en bedre pris for grisene i Tyskland.

Det betyder, at antallet af slagtninger på danske slagterier er faldet til 1992-niveau. Prognosen for i år er på 18,9 millioner slagtninger.

Arbejdspladser går tabt

En tommelfingerregel siger, at en million slagtesvin giver 1,75 milliarder kroner i eksportindtægter og skaber 1.000 arbejdspladser i landbruget, fødevaresektoren og de tilhørende serviceerhverv.

Nedgangen i antallet af slagtninger siden 2006 har betydet, at 2.500 arbejdspladser er gået tabt.

Fagforeningen og landmændenes organisation mener, at tyskerne har en konkurrencefordel, der svarer til 27 kroner pr. gris. Det skyldes især lavere afgifter på energi og særlige tyske momsregler for fødevareproduktion.

Organisationerne foreslår omlægning og nedsættelse af afgifter på landbrug og muligheder for at investere i nye stalde til slagtesvin. 250.000 forældede stipladser skal erstattes af 350.000 miljøvenlige stipladser.