Fakta om incestsagen fra Sønderborg

De vigtigste punkter i sagen om den nu dømte ægyptiske familiefar kan her læses punkt for punkt:

* En 60-årig mand af egyptisk oprindelse blev fredag fundet skyldig i omfattende sexmisbrug af flere af sine døtre. Han er tiltalt for at tvinge dem til forskellige former for sex og samleje.
 * Misbruget foregik i familiens hjem lidt uden for Sønderborg.
 * På ejendommen boede manden sammen med sin danske kone, som han har syv børn med og en tysk kvinde, som han er muslimsk gift med og har fire børn sammen med.
 * Børnene er i dag i alderen 22 til fire år. Nogle af dem er flyttet hjemmefra, andre er tvangsfjernede, andre igen bor hos deres mødre.
 * Sagen omhandler misbrug af tre af pigerne, der i dag er 18, 15 og 11 år. Retten har i sin kendelse kaldt deres forklaringer "overordentligt troværdige".
 * Manden er ifølge en psykiatrisk undersøgelse ikke sindssyg, men psykisk afvigende. Han er dog egnet til almindelig fængselsstraf.
 * Da sagen kom frem i medierne i marts, blev Sønderborg Kommune stærkt kritiseret for ikke tidligere at have grebet ind over for familien. Blandt andet blev kommunen kritiseret for at have taget alt for let på to andre døtres anmeldelser i 2003 og 2004. Dengang blev anmeldelserne kort efter trukket tilbage, sagerne blev henlagt, og faderen sørgede kort efter for, at de to døtre blev sendt til Egypten i halvandet år. Også andre personer anmeldte på samme tidspunkt deres bekymring for familien over for kommunen.
 * Sagen bliver nu vurderet af Ankestyrelsen, men da sagen var kommet frem, skrev kommunen i en pressemeddelelse, at "det er kommunens vurdering, at man i dag ville have reageret hurtigere samt mere kontant og vedholdende i forhold til at følge op på sager, hvor anmeldelser trækkes tilbage, samt hvor der er alvorlige underretninger om vold og seksuelt misbrug, selv om forældrene benægter dette".