Faldne soldater blev mindet

Faldne fra krigen i 1864 blev i tirsdag mindet i Sønderborg.

Hærens Sergentskole, Hæren, Forsvarsbrødrene og Sønderborg Kommune stod bag mindehøjtideligheden.

Den foregik ved graven og mindestenen i haven ved huset i Bøffelkobbel. Her ligger to soldater begravet.

De to soldater blev begravet af Jørgen Fink og hans kone Kathrine.
De havde husmandssteder Bøffelkobbel tæt ved Dybbøl, hvor det store slag stod i 1864.

Jørgen Fink var veteran fra tre-årskrigen 1848-51, hvor han blev såret.

Historien om graven i haven blev udødeliggjort af digter Holger Drachmann.

Et par af stroferne lyder; alle vore blomster skal smykke deres grave, sønderjydske piger, i forglemme det ej!