Fem brandværn skal vise deres værd

Fem frivillige brandværn,i Sønderborg Kommune der har problemer med at bemande køretøjerne og med at leve op til kravet til afgangstid på fem minutter får tre måneder til at rette op på tingene.

Forslaget til en organisering af beredskabet i Sønderrborg Kommune indeholder en hovedstation i Sønderborg, der bemandes med deltidsbrandmænd. 19 frivillige værn, heraf otte hovedstationer og 11 hjælpestationer. En køretøjs- og materieludskiftningsplan. De nuværende tre indsatslederområder reduceres til to. Holdledere efteruddannes og fungerer som teknisk leder ved mindre hændelser.

Det centrale i oplægget er fremtiden for fem frivillige brandværn, der har blandt andet har problemer med at bemande køretøjerne og med at leve op til kravet til afgangstid på fem minutter. Det er brandværnene Stevning, Asserballe, Skelde, Rinkenæs og Kværs/Tørsbøl. De skal nu dokumentere og sandsynliggøre, at de kan leve op til kvalitetsnormerne, der på en førsteudrykning indebærer en minimumsbemanding på 1 holdleder og tre brandmænd i en autosprøjte.

Meget på spil

- Vi har haft møder med alle fem brandværn og drøftet, hvad der skal til for at de kan leve op til vores kvalitetskrav. Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad der er muligt for at opretholde flest mulige frivillige brandværn i kommunen. På den anden side kan vi ikke gå på kompromis med kvaliteten. Der står meget på spil, når vi taler om redningsberedskab, i sidste instans snakker vi om menneskeliv. Nu får de fem brandværn tre måneder til at udarbejde en udviklingsplan, der kan overbevise beredskabskommissionen om, at de kan leve op til kvalitetskravene, siger borgmester Aase Nyegaard.