Folketingsmedlem støtter de frivillige brandværn

7 brandværn er lukningstruede.

- De frivillige brandværn løser ikke blot en vigtig samfundsopgave, men er også en kulturbærer i det sønderjyske samfund. Det er derfor meget vigtigt, at der laves en ordentlig løsning, siger Benny Engelbrecht, der valgt til at sidde i folketinget for Socialdemokratiet.

Han lover at gå videre med sagen på Christiansborg, hvis det bliver nødvendigt.

I Sønderborg Kommune er der udsigt til, at brandværnene i Rinkenæs, Skelde og Kværs-Tørsbøl, Oksbøl, Stevning, Hundslev og Asserballe bliver lukket.

Men Benny Engelbrecht har inviteret præsidenten for Beredskabsforbundet i Danmark, Bjarne Laustsen, til Sønderjylland for at drøfte de frivillige brandværns fremtid.

- Jeg frygter, at de nuværende planer vil føre til et dyrere og dårligere beredskab, siger Benny Engelbrecht.