Forsøgte selvmord efter afslag

Else Marie Thyssen forsøgte i desparation over kommunens afslag at begå selvmord med morfin og sovepiller. Hun føler at kommunen behandling af hende er uværdig.

Udskrevet fra sygehus i dag

Kvinden er udskrevet fra Sønderborg Sygehus, som skriver, at hun bør have mere hjælp.
Kvinden er udskrevet fra Sønderborg Sygehus, som skriver, at hun bør have mere hjælp.

TV SYD var med, at hun i eftermiddag blev udskrevet fra Sønderborg Sygehus, hvor hun har været indlagt siden selvmordsforsøget. I udskrivelsespapirerne noterer sygehuset, at hun bør have mere hjælp.

Men Sønderborg Kommune har gjort det stik modsatte, mener Else Marie Thyssens datter, Sine Thyssen Nielsen, som forklarer sagen til TV SYD.

Forfærdeligt

Susanne Olsen, fmd. for Dansk Handicap Forbund, er rystet over sagen fra Sønderborg.
Susanne Olsen, fmd. for Dansk Handicap Forbund, er rystet over sagen fra Sønderborg.

- Det er alvorligt, når en borger handler som her i afmagt over kommunens afgørelse, siger Susanne Olsen, formand for Dansk Handicap Forbund, til TV SYD. Jeg synes, det er forfærdeligt, at kommunen ikke er i stand til at finde en løsning, der kan tilfredsstille både borgeren og kommunen.

Hun synes, at det lugter af besparelser. Og det er ikke den eneste sag fra Sønderborg.

Tre lignende sager i Sønderborg

- Vi har tre andre sager, hvor kommunen har frataget borgerne deres personlige hjælper, og det bliver nok ikke den sidste, siger Susanne Olsen.

Hun mener, at det virker, som om Sønderborg Kommune har en sum penge - og så undersøger den, hvor mange der kan få hjælp for den sum - og hvor mange de skal tage noget fra...?

Lider af ALS

Else Marie Thyssen vender hjem.
Else Marie Thyssen vender hjem.

Else Marie Thyssen lider af den uhelbredelige ALS (Amyotrofisk lateral Sklerose), som er en sygdom, der ødelægger nerveceller i rygmarv og hjerne. Først bliver benene kraftløse, senere armene og i den sidste fase lammes åndedrættet.

Else Marie Thyssen har haft ALS i seks år. Hun har hidtil haft en personlig hjælper i 37 timer om ugen. De timer har hun selv skullet administrere. Det har givet problemer i weekenderne, hvor hun ikke er bevilget hjælp.

Vil fjerne personlig hjælper

Nu har kommunen fjernet hendes personlige hjælper. I stedet er den meget syge og svagelig kvinde overladt til hjemmehjælp - plus et begrænset antal ledsage-timer.

Den afgørelse blev for meget for Else Marie Thyssen, så hun forsøgte at tage sit eget liv. Hun blev reddet efter flere dage i koma på Sønderborg Sygehus.

Behøver ikke være dårligt tilbud

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra sønderborg Kommune. Det har kommunen ikke ønsket.

Kommunen siger dog overordnet, at enhver handicappet borger i kommune kan få den hjælp, som han eller hun er berettiget til efter loven. Og at et tilbud om udvidet hjemmehjælp ikke nødvendigvis er et dårligere tilbud en fast handicap-hjælper.