Forsvaret træder af i Sønderborg

Fredag formiddag marcherer Hærens Sergentskole gennem Sønderborg - for sidste gang.

Det er slutningen på en tradition gennem generationer, når soldaterne på Sønderborg Kaserne fredag morgen siger officielt farvel til Sønderborg.

Soldaterne marcherer gennem byen til rådhuset kl. 10.00, hvor borgmester Erik Lauritzen holder tale.

Kasernen i den gamle garnisonsby har huset soldater siden den stod færdig i 1912. Men i forbindelse med forsvarsforliget 2013 blev det besluttet, at Hærens Sergentskole skal flyttes til Varde Kaserne.

Under Danmarks besættelse forlangte den tyske overkommando, at alle danske garnisoner skulle flyttes væk fra Jylland. Garnisonen på Sønderborg Kaserne blev derfor tvunget til at forlade kasernen og Sønderborg i 1942.

Men i 1966 fik kasernen igen lov til at huse sergentuddannelsen under navnet "Infanteriets Befalingsmandsskole."

D. 28. april begynder det næste hold af sergentelever på Varde Kaserne.