TV der bevæger dig

Fredningssag om militært område

Politikerne i Sønderborg har forsøgt at undgå en fredningssag om det militære øvelsesterræn, men Danmarks Naturfredningsforening siger nej. Nu bliver der en sag.

02:12

Til næste år er det slut med militære armbøjninger i Sønderborg - og så vil kommunen gerne have det skønne, grønne øvelses-terræn.

1 af 2

Den kommer til at dreje sig om det område, Sergentskolen har brugt til øvelser. Sergentskolen lukker ved udgangen af 2014, og både Sønderborgs kommunalpolitikere og to af de lokale folketingsmedlemmer har været indstillet på, at overdrage området til kommunen. Men den går altså ikke, siger Danmarks Naturfredningsforening, som nu rejser en fredningssag.

God beliggenhed

Politikerne i Sønderborg Byråde ønsker at overtage terrænet, fordi det kan bruges til bolig-byggeri. Hvis det kan udstykkes til parcelhus-grunde, bliver det endog meget attraktivt, og lokale ejendomsmæglere siger, det ikke bliver noget problem at få solgt byggegrunde med en så god beliggenhed ud til Alssund.

Folketingsmedlemmerne Ellen Trane Nørby (V) og Benny Engelbrecht (S) mener, Sønderborg Kommunen skal have området, men i de lokale ugeblade har nogle af byens borgere foreslået, at det ikke kun bliver de få, der får glæde af det. Alle byens borgere bør have gavn af det, og det bør bevares som rekreativt område.

Mest sete på tvsyd.dk