Gamle både udløser nabostrid

To gamle både i en indkørsel på Højlund i Sottrup ved Sønderborg har gjort livet surt for naboerne i parcelhuskvarteret.

- Nu har vi set på den skrotbunke i halvandet år, men vi kan ikke gøre noget, siger den nærmeste nabo, Anker Hansen.

Han er ikke længere på talefod med naboen, og han frygter, at husenes værdi forringes.

- Den eneste mulighed er, at kommunen griber ind, mener Anker Hansen.

Teknisk forvaltning i Sønderborg Kommune har sørget for, at bådene ikke lækker olie, men ellers kan den ikke stille meget op.

- Vi kan kun opfordre til godt naboskab. Den private ejendomsret gælder jo, siger formand for teknisk udvalg Peter Hansen (V).

Hvis et stort flertal af beboerne i kvarteret kræver en lokalplan, kan kommunen dog lave en plan, der fastsætter regler for campingvogne og både på grundene.

- Det gør vi i nye lokalplaner for nye udstykninger, men vi kan jo ikke lave lokalplaner for alle gamle kvarterer. Vi kan kun gøre en undtagelse, hvis der kommer et folkekrav, understreger han.

Ejeren af de to både ønsker ikke at kommentere nabostriden.