Gammel vagt-bygning bliver som ny

På Gråsten Slot har vagtbygningen været angrebet af råd og svamp, men efter en renovering, står facaden som ny. Håndværkerne måtte finde det gamle værktøj frem, for alt arbejde er udført som for 200 år siden.

De gamle lærebøger blev studeret en ekstra gang, før medarbejderne hos Tømrer- og Snedkerfirmaet Karl D. Petersen i Avnbøl, gik i gang med udskiftningen af bindingsværket på den gamle vagtbygning. 

Udskiftningen af bindingsværket kræver stor akkuratesse. Samlingerne skal eksempelvis have det helt korrekte fald for at sikre, at regnvandet kan løbe af, og dermed ikke forårsage råd og svamp.

Gammel hestestald

Det er Slots- og Ejendomsstyrelsen, der står bag den gennemgribende renovering af vagtbygningen. Bygningen blev opført omkring 1800 som hertugelig hestestald. I 1920 tog grænse-gendarmeriet bygningen i brug som kontor.

I 1936 rykkede kongehuset så ind på slottet, og bygningen blev omdannet til vagt- og telegrafbygning. I dag anvendes bygningen af Livgarden, når regenten opholder sig på slottet.

Råd og svamp

Renoveringsarbejdet omfatter også en større murerentreprise, hvor eksisterende vægkonstruktioner erstattes af vægge opført i molersten.

Bindingsværket er stærkt angrebet af råd og svamp. Omkring halvdelen af bindingsværket skal udskiftes med nye tømmer i egetræ fra et fynsk savværk. 
 
- Projektet skal være gennemført inden jul, og det er en faglig udfordring. Det er jo ikke hver dag, vi får lov til at udføre opgaver af denne art, siger tømrermester og bygningskonstruktør Morten Anker Petersen.