TV der bevæger dig

Haveejernes nye mareridt: Japansk pileurt

Nu er det ikke kun bjørneklo, at haveejerne opfordres til at bekæmpe med alle midler. Japansk pileurt er også kommet på listen over uønskede planter i den danske natur.

Japansk pileurt i vejgrøft. Frodigt ser det ud - men lad dig ikke friste. (Foto: Sønderborg Kommune)

I Sønderborg kommune tages computeren i brug i bekæmpelsen af kæmpe pileurt eller den lidt mindre japansk pileurt. Borgerne opfordres til at bruge det digitale indberetningssystem, som kommunen har haft siden 2008.

Så har du lært det!

- Du har sikkert set dem i rabatten. Måske er du kørt forbi i mange år og har noteret dig, hvor utrolig en vækstkraft de besidder. Måske har du været fristet til at tage nogle stiklinger med hjem eller har fået dem fra en nabo. Så har du sikkert lært lektien! siger Marianne Tychsen fra Sønderborg Kommune.

Med dens fantastiske vækstkraft kan planten i løbet af få uger dække et hvilket som helst område og f.eks. give god læ til en terrasse.

Lad dig ikke friste

- Men lad dig ikke friste! Planten er uønsket på alle områder. Hvis den først får fat, er den næste umulig at komme af med igen. Den er, hvad man kalder en invasiv art.

Skrækeksemplet England

I England er planten så udbredt og aggressiv, at alle nye byggegrunde skal undersøges for planten, før man må bygge fordi rodstængler kan ødelægge huses fundamenter. Alle plantedele skal deponeres på særlige lossepladser for farligt affald. Overholder man ikke reglerne, vanker der store bøder.

Skal slås ned

Bekæmpelsen af pileurt er noget med besværlig end kampen mod bjørneklo. Pileurt skal simpelthen slås ned med hård hånd.

- Her taler vi ikke om et par gange årligt. Hele området skal med dages eller få ugers mellemrum slås ned i flere sæsoner. På den måde kan man efterhånden udsulte planterne. Tålmodigheden skal findes frem, for det kan tage lang tid at komme af med de uønskede gæster. Man kan også grave hele planten op, men der skal ikke være mere et lille bitte rodstykke tilbage i jorden, før planten skyder på ny, noterer Marianne Tychsen.

Og så lige en sidste ting:
Afklippet materiale må for alt i verden ikke smides i hækken eller på kompostbunken. Brænd det eller bortskaf det med dagrenovationen.

Mest sete på tvsyd.dk