Hjernekurser kører videre

Hjernekurser for borgere med hjerneskader nytter. Derfor har Træningsenheden i Sønderborg Kommune besluttet, at tilbuddet skal fortsætte efter det første prøveår.

Kommunen har gennemført to "hjernekurser". Og kurserne er evalueret, og erfaringerne er så gode.

Tilbuddet er til voksne, som har en ikke-medfødt hjerneskade. Den kan de have fået ved f.eks. en trafikulykke eller en blodprop i hjernen.

Hjernekurserne lå tidligere under amtet, men det amtslige tilbud på Prins Henriks Gård ved Sønderborg Sygehus lukkede for to år siden.

Sønderborg lavede sit eget tilbud, som er gennemført to gange - sidste år og i år.

Stor gavn

- Evalueringen peger entydigt på, at kursisterne har haft stor gavn af forløbet, siger formand for socialudvalget, Jørgen Jørgensen. De melder om, at de er blevet bedre til at deltage i aktiviteter og til at håndtere udfordringer i hverdagen. De fortæller os om et bedre psykisk velbefindende og om et bedre forhold til familien, fordi de pårørende også via kurset får en bedre forståelse for at leve med en hjerneskadet. Jeg synes, vi her for begrænsede midler kan gøre en forskel for nogen, som har brug for støtte.

Livet slår kolbøtte

Hjerneskadede får individuel hjælp. Hjernekurserne et et gruppebaseret tilbud, hvor de hjerneskade gennem øvelser forbedret fysiske, praktiske, følelsesmæssige og sociale funktioner.

- Livet slår en kolbøtte, når man erhverver en hjerneskade, siger sundhedsudvalgets formand, Jesper Rosanes. Det kræver utrolig meget, og derfor er det vigtigt, at vi støtter den omstilling. Den ramte skal hjælpes til at få et godt liv trods de forandringer, der er sket, og de pårørende har også brug for at få indsigt og forståelse. Det vil vi gerne med dette tilbud hjælpe med.

 

FAKTA