TV der bevæger dig

Højesteret skal vurdere om tre kvadratmeter er plads nok

En rumænsk mand kæmper for at undgå en udlevering til sit hjemland, som både Retten i Sønderborg og Vestre Landsret ellers har bestemt det. Nu får han lov at få sagen prøvet i Højesteret.

Rumæner foretrækker ophold i dansk fængsel fremfor i hjemlandet. Foto: Jeppe Bøje Nielsen, Ritzau Scanpix

Procesbevillingsnævnet har netop givet den rumænske mand tilladelse til at kære sin sag til Højesteret.

Rumæneren blev ved indrejse til Danmark anholdt, da man mistænkte hans id-kort for at være falsk. I forbindelse med anholdelsen konstaterede politiet, at den rumænske statsborger var efterlyst af de rumænske myndigheder, og at der var udstedt en europæisk arrestordre på ham.
Rigspolitiet anmodede herefter de rumænske myndigheder om oplysninger om fængselsforholdene i Rumænien generelt og oplysninger om, hvilke forhold den rumænske statsborger ville være undergivet under varetægtsfængsling og afsoning, såfremt han blev udleveret.

Er tre kvadratmeter plads nok?

Det rumænske justitsministerium oplyste herefter blandt andet, at den rumænske statsborger både under varetægtsfængsling og eventuel afsoning ville være garanteret mindst 3 kvadratmeter personligt rum i cellen.
På baggrund af oplysningerne fra de rumænske myndigheder besluttede Rigsadvokaten, at den rumænske statsborger skulle udleveres til Rumænien.
Udleveringsafgørelsen blev herefter indbragt for Retten i Sønderborg, hvor den rumænske statsborger blandt andet gjorde gældende, at forholdene i de rumænske fængsler var i strid med europæisk lov.

Byretten og landsretten kendte udleveringen lovlig

Byretten fandt, at Rigsadvokatens afgørelse om udlevering var lovlig med henvisning til det i Rigsadvokatens afgørelse anførte. Byretten udtalte videre, at efter udtalelserne fra det rumænske justitsministerium om fængselsforholdene kunne det af den rumænske statsborger anførte ikke føre til et andet resultat.
Den rumænske statsborger kærede afgørelsen til landsretten, der var enig i byrettens kendelse.

En manglende garanti om de tre kvadratmeter var netop et af problemerne i en anden sag om udlevering, som Højesteret behandlede sidste forår. Her var dommerne ikke tilfredse med de forhold, som de rumænske myndigheder kunne berette om. Og derfor afviste de udlevering af tre kvinder og en mand. Nu skal Højsterets dommere så atter vurdere de rumænske myndigheders erklæring om landets fængselsforhold.