TV der bevæger dig

Hvordan får vi vækst i grænselandet?

De kommer fra nord og fra syd, godtfolk og ministre, for at diskutere mere vækst i grænseområdet.

Det er et fælles projekt mellem den danske regering og den slesvig-holstenske delstatsregering: En konference om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland.

Fra dansk side vil regeringen være repræsenteret af beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen og skatteminister Benny Engelbrecht.

Fra tysk side kommer fra delstatsregeringen Slesvig-Holsten ministerpræsident Torsten Albig og justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk.

Forbundsregeringen er repræsenteret ved Tysklands ambassadør i Danmark, Claus Robert Krumrei.

Derudover er der inviterede 240 fra kommuner, regioner, vækstfora, virksomheder og andre grænseinteressenter.

Konferencen afholdes i Sønderborg mandag d. 16. februar.

Mest sete på tvsyd.dk