I oprør over tyske soldater i Sønderborg

Det vækker stærke følelser, at tyske soldater på mandag skal marchere med fuld udrustning i gaderne i Sønderborg for at mindes  147 års-dagen for slaget på Dybbøl.

Marchen støttes af Forsvaret og Grænseforeningen. Modstanderne kalder det et skamfuldt forsøg på forsoning med tyskerne.

Tyske soldater har været med til kransenedlæggelsen for at mindes de faldne på Dybbøl siden 2002, men nu ønsker Forsvaret at gå et skridt videre. De tyske soldater skal også deltage i den traditionsrige march gennem Sønderborg side om side med danske soldater.

Mads Schmidt Eriksen fra Broballe er blandt dem, der føler sig krænket. Han vil ikke igen se tyske soldater i fuld kampudrustning i Sønderborgs gader:
- Jeg væmmes ved det. Min oldefar var med i 1864, og han blev landsforvist, da min bedstefar gik til et dansk møde, siger Mads Schmidt Eriksen.

Forsvaret støttes af Grænseforeningen, hvor 1. næstformand Jens Andreasen fra Tønder siger:
- Jeg mener, at vi nu er nået dertil, at vi accepterer og respekterer hinanden. Derfor er det naturligt, at alle parter deltager i at mindes kampen.

På mandag markerer Hærens Sergentskole 147 års dagen for Slaget på Dybbøl. I år er der tysk fane i æreskommandoet og den tyske enhed deltager i marchen gennem byen sammen med de danske sergentelever.