TV der bevæger dig

Idrætslærer: Vi er blevet fagligt provokeret

I Sønderborg har man løftet barren for idræt i skolen og er klar til 9.-klassesprøven.

04:26

1 af 2

Idrætslærerne i Sønderborg kommune er godt forberedte på at føre folkeskoleeleverne op i idræt ved 9. klasses afgangsprøve. På fredag viser det sig om elever - og lærere - for første gang nogensinde skal til prøve i faget.

Sønderborg Kommune vedtog i 2009 en handleplan for sundhed og trivsel i folkeskolen. Den plan bidrog blandt andet til at opkvalificere idrætsfaget og skabe mere bevægelse i de øvrige fag. Derfor kommer det ikke bag på Sønderborg kommune, når - eller hvis - folkeskoleeleverne skal til afgangsprøve i idræt.

En af de konkrete initiativer er købet af ti trailere med bevægelsesudstyr, som skolerne kan låne. Derved kan skolerne arbejde med endnu flere aktiviteter.

Idrætslærer Inge Gade Matthiesen fra Broager Skole har været en del af samarbejdet igennem to år, og hun føler sig fagligt styrket af forløbet.

- Det har en enorm betydning for den røde tråd i idrætsundervisningen! Vi har skabt en kulturændring i forhold til tilgangen til faget og i ambitionerne med, hvad idræt kan og skal. Vi er blevet fagligt provokeret, vi er blevet udfordret ? og vi er blevet fagligt langt skarpere, siger hun til TV SYD og tilføjer:

- Vi er styrket markant på teori og har fået skabt et rum til den faglige sparring. Vores idrætsundervisning har langt flere aspekter i dag, og er ikke bare for aktivitetens skyld, men også for at bevæge eleverne mod et mål.

Mere kultur