TV der bevæger dig

Kæmpe vindmølleparker på vej

Sønderborg, Århus og København er gået sammen om at dække en fjerdedel af Danmarks el-forbrug med kystnære vindmøller allerede fra 2015.

00:41

Store projekter er på vej ved Als, Århus og København.

1 af 2

Det ambitiøse projekt blev onsdag præsenteret for Folketingets klima-, energi- og bygningsudvalg.

En række energiselskaber står bag projektet.

I Sønderborg har ProjectZero sammen med det sydjyske energiselskab SE, Bitten & Mads Clausens Fond samt Linak indsendt ansøgning til Energistyrelsen om en havmølllepark på 120 MW.

Vindmøllerne skal opføres på Lillegrund i Lillebælt på nordøstsiden af Als.

Målet

Regering har sat som mål, at halvdelen af det danske elforbrug i 2020 skal dækkes af vindmøller. I 2035 skal både el- og varmeforsyningen komme fra vedvarende energi.

Projekterne ved de tre byer skal give 500 MW. Det svarer til en fjerdedel af Regeringens energimål, og det kan allerede opfyldes i 2015.

Energiselskaberne mener ikke, at det er nødvendigt med en omfattende og tidkrævende undersøgelse af placeringer for kystnære havvindmøller.

De ser ingen hindringer for at opføre møllerne ved Als, Århus og København.

Selskaberne ønsker også at få forenklet de komplicerede regler for at udbyde havvindmøller i licitation. 
 
Læs mere på ProjectZeros hjemmeside.