Kæmpetilstrømning til indvielsen af Sønderborgs nye kulturhus

Mere end 1.000 gæster deltog fredag i indvielsen af det 5.500 kvadratmeter store multikulturhus på havnen i Sønderborg.

Langt over 1.000 gæster deltog i indvielsen af Multikulturhuset på havnen i Sønderborg fredag eftermiddag.

Den ny kulturinstitution er på 5.500 kvadratmeter og rummer bibliotek, børnebibliotek, tysk bibliotek og kunstskole. Dertil kommer cafe, rum for udstilling af kunst, multi-mødesal og cafe.

Med det nye multikulturhus markerer Sønderborg sig som kulturby i grænselandet, sagde Borgmester Erik Lauritzen (S) ved indvielsen.

Multikulturhuset har kostet 122 millioner kr. at bygge.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål har doneret 14,5 millioner kr., som er brugt til flotte plankegulve, nye støbejernsvinduer efter originale tegninger og digitalt udstyr.

Huset er en tokomponent bygning, som består af et gammelt renoveret havnepakhus og en supermoderne nybygning med postmodernistiske linjer.

Ved indvielsen blev gæsterne modtaget af tre dukkegiganter på stylter, som forlenede åbningen med eventyr og kreativitet. Der var mange børn, som indtog biblioteket for de yngste med stor entusiasme. Her blev de mødt af legeborg og teaterforestilling samt åbne skærme med adgang til masser af spil.

Huset er præget af sin fantastiske lyssætning og digitale tilgang til formidling.

Bogreolerne er oplyst, og fra loftet hænger serier af lysende computerstyrede søjlelys, der forandrer farve i bølgerytme for at symbolisere forbindelse til vandet i Alssund lige uden for vinduerne.

Der blev holdt taler af borgmester Erik Lauritzen (Soc.dem), formand for kultur-, borger- og fritidsudvalget Charlotte Riis Engelbrecht (Soc.dem.), samt arkitekter og hovedentreprenør. Stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen priste huset og kulturen ved at fremsige en ode til lejligheden og høstede stor applaus for sin indsats.

Charlotte Riis Engelbrecht påpegede, at husets navn, Multikulturhuset, er ment alvorligt. Det er et hus for alle uanset kulturel, etnisk eller religiøs baggrund. Huset rummer også en afdeling af det tyske biblioteksvæsen i Sønderjylland, hvilket skal understrege den fredelige sameksistens mellem flertal og mindretal i landsdelen.

Ved indvielsen blev der indsat en grundsten, bestående af to metalrør i zink, som indeholder dagens taler samt otte objekter, der hver især symboliserer et af byrådets partier. Rørene blev indsat i en af husets betonsøjler og derefter dækket af en metalplade med indskriften 2017.

Indvielsen blev akkompagneret musikalsk af messingblæsere fra Sønderjyllands Symfoniorkester, som spillede en komposition, skrevet til lejligheden. Huset rungede, da de mange gæster sang med på Alssangen som afslutning på den officielle del af indvielsen.

Derefter var der åbent hus og lejlighed til at deltage i aktiviteter forskellige steder i bygningen.