TV der bevæger dig

Kast snøren i søen ved Gråsten Slot

Normalt er det forbudt at fiske i Gråsten Slots-sø men i denne weekend er søen åben for alle lystfiskere.

00:40

1 af 2

Søen er normalt lukket for at beskytte dyre- og planteliv samt af hensyn til kongehuset, men til og med søndag kan alle, der medbringer gyldigt fisketegn kaste snøren i og håbe på bid.

Ifølge skovfoged Martin Reimers fra Naturstyrelsen skulle der være rig mulighed for at fange både store gedder, kæmpe karper og gamle ål.

Sidste år blev der fanget flere karper på over 10 kilo, som nænsomt blev sat ud igen. Er fiskene over mindstemål og under fem kilo er man velkommen til at tage fisken med hjem til stegepanden. Fisk over fem kilo skal sættes ud igen så andre har mulighed for at få en kæmpe fisk på krogen de kommende år.

Nogle arealer vil stadig være lukkede af hensyn til ynglende fugle, men stederne er tydelig skiltet af Naturstyrelsen som står for arrangementet, det er således ikke tilladt at fiske mellem Slotsparken og pynten på skovsiden af søen. Det er Naturstyrelsen som sammen med Sønderborg Kommune ejer arealerne langs bredden. Har man have ned til vandet kan man selvfølgelig også kaste snøren i derfra.