TV der bevæger dig

Klar til stoleleg efter udvalgs-kup

Borgmester Aase Nyegaard er parat til at lege stoleleg efter at Seniorudvalget har fået ny formand. Hun vil eventuelt omkonstituere alle udvalg i Sønderborg Kommune.

Aase Nyegaard vil have ny sammensætning af de politiske udvalg i Sønderborg.

Socialdemokraterne tror ikke, at det giver et bedre samarbejde i byrådet.

- Jeg har bedt administrationen undersøge de juridiske forhold omkring en omkonstituering af udvalgene, siger borgmester Aase Nyegaard.
En revurdering af udvalgenes arbejdsområder vil være med til at skabe klarhed og ro og dermed grundlag for mere præcise aftaler om, hvordan vi tilrettelægger det politiske arbejde i Sønderborg byråd bedre end nu.

formand kuppet

Baggrunden er, at Seniorudvalget torsdag valgte ny formand og næstformand. Et flertal i udvalget havde så stor mistillid til formanden, Jesper Rosanes, at han blev kuppet.

Striden i udvalget handler om, at udvalget før sommerferien blev enige om, at der ikke skal lukkes plejehjem i Sønderborg Kommune. Efter sommerferien pegede Jesper Rosanes på, at der kunne lukkes plejehjem for at dække de store budgetoverskridelser, som er opstået på social- og sundhedsområdet. Det fik et flertal i Seniorudvalget til at vælte ham.

Løsgænger Anita Kjøng-Rasmussen blev valgt til ny formand, mens socialdemokraten Preben Storm blev næstformand.

Revurdere opgaver

Efter kuppet i Seniorudvalget har borgmesteren så valgt at re-vurdere alle udvalg og deres sammensætning.

- Vi har en politisk udfordring i at skabe arbejdsro og et konstruktivt samarbejde i byrådet. Med baggrund i budget-arbejdet har vi en lige så stor udfordring i at styrke den politiske fokus i forhold til politikområderne og en fælles forståelse af sammenhængen i opgaveløsningen.

En omkonstituering er også blevet aktuel efter, at to forvaltninger er lagt sammen - og kommunen venter på en ny kommunaldirektør.

Giver ikke arbejdsro

Oppositionen tror ikke, at en ny konstituering kan skabe arbejdsro.

- I Socialdemokratiet respekterer vi, at flertallet har muligheden for at trumfe sin vilje igennnem, skriver gruppeformand Erik Lauritzen. Vi tror ikke -som borgmesteren udtrykker det- at en fuldstændig ny konstituering er det der giver et bedre samarbejde i byrådet.

- Borgmesteren ønsker større fokus på politikområder og fælles forståelse af sammenhænge i opgaveløsningen. Det kan vi tilslutte os, men det er ikke afhængig af en omkonstituering. Det det handler om er at genopbygge respekt og tillid for hinanden. Det vil vi gerne opfordre og medvirke til, fortsætter han.