Kommune frikender sig selv i mishandlingssag

Vi frikender os selv. Sådan lyder dommen fra Sønderborgs Kommune om behandlingen af en sag om incest og vold mod 11 børn.

Kommunen har i dag sendt en redegørelse til socialminister Benedikte Kiær (K) om sagen.

En 60-årig egypter med to koner er varetægtsfængslet og sigtet for incest og vold mod de to kvinders børn. Han er selv far til en stor del af dem.

- Konklusionen er, at kommunen har handlet aktivt i alle de sammenhænge, hvor kommunen har fået underretning om mulige problemer i familien, siger Jette Østergaard, direktør for Børn og Uddannelse i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune greb massivt ind mod familien i august sidste år og fjernede børnene fra hjemmet. Manden blev anholdt, og han er stadig varetægtsfængslet.

Spørgsmålet er imidlertid, om den daværende Sønderborg Kommune kunne have grebet ind i 2003 og 2004.

I 2003 anmeldte en 16-årig datter sin far for vold og incest. Hun trak dog senere anmeldelsen tilbage.

I 2004 fik kommunen underretning fra en skoleleder, klasselærer og SSP-medarbejder og grov vold mod to af børnene. Et barn var blevet kastet ned på et gulv og havde fået hjernerystelse. Et andet havde fået to brækkede ribben.

Det er stadig uklart, hvad kommunen foretog sig i 2003 og 2004.

Uklarhed

Jette Østergaard antyder, at de svage punkter i kommunens sagsfremstilling ligger i 2003 og 2004.

- Det vil altid være en vurdering, om kommunen har gjort tilstrækkeligt, og om kommunen har været tilstrækkelig vedholdende i de tilfælde, hvor anmeldelser er trukket tilbage, og hvor der er fremlagt dokumentation for, at omverdenen ser anderledes på en sag end familien selv. Med andre ord. Hvem taler sandt i sagen?

Direktøren tilføjer:

- Uanset vurderingen, så vil vi i Sønderborg Kommune fortsat arbejde meget kontant i sager, hvor der er underretning af alvorlig karakter. Vi har særdeles kompetente medarbejdere i familieafdelingen, som gør en rosværdig daglig indsats, og denne enkeltsag står i medierne i kontrast til den virkelighed, vi har om behandlingen af familiesager. Nu afventer vi ministeriets tilbagemelding på redegørelsen.
 
Redegørelsen er også udleveret til politikerne i kommunens børne- og ungeudvalg.