TV der bevæger dig

Landmænd kan nu få tilskud til at producere svin

Svineproducenter kan fra den 1. oktober få tilskud fra Danish Crown til øge antallet af slagtesvin til levering på Danish Crowns slagterier i eksempelvis Horsens og Blans.

00:31

1 af 2

Ifølge Danish Crown har produktionen af slagtesvin gennem de seneste 6 år været faldende, og det koster hvert år arbejdspladser på de

danske slagterier.

Nye tilskud skal bl.a. få svineproducenterne til at opføre flere stalde, og for Danish Crown er målet i første omgang, at der kommer en halv million

flere slagtesvin.

Danish Crown har de seneste 10 år lukket 29 slagteanlæg i Danmark

 

Fakta:

  •  Der ydes en dækningsbidragsgaranti i 7 år på 87 kr./slagtesvin/år
  •  Garantien kan maksimalt udgøre 25 kr./slagtesvin/år
  •  Derudover ydes en bonus på 15 øre/kg. i 5 år til slagtesvin, der produceres i nyopførte stalde
  •  Garantien dækker op til 500.000 stk. slagtesvin
  •  Leverancerne til Danish Crown i Danmark er fra 2003 til i dag er faldet med godt ½ million slagtesvin om året og lander i år på cirka 14 mio. svin, hvilket svarer til et fald på ca. 3 pct. om året
  •  Danish Crown har på 10 år lukket 29 anlæg i Danmark
  •  Danish Crown beskæftiger i dag 22.500 mennesker, hvoraf godt en tredjedel er ansat i Danmark.