TV der bevæger dig

Margarinefabrik som skulptur

Frem til 2002blev der lavet OMA-margarine på Solofabrikken på havnen i Sønderborg. Nu ligger der boliger. Men i dag vendte margarine-fabrikken tilbage. Som skulptur.

Solofrabrikkens karakteristiske form på den ene side af skulpturen.

Fra afsløri9ngen af granitskulpturen.

1 af 2

Den lille skulptur står på fortovet i krydset Sdr. Havnegade-Nørrebro. Granitskulpturen viser på den ene side den karakteristiske, buede facade på den tidligere Solo-fabrik. På den anden side bølgerne i Alssund.

- Mange mente, at da man ved årtusindskiftet begyndte at tale om at rydde fabriksområdet for at give plads til boliger, at buen skulle bevares som det vartegn, den var, sagde Kunstfondens formand, tidligere borgmester A. P. Hansen. Det var bare ikke særlig nemt at indarbejde i et projekt med boliger, så sådan blev det ikke. Men nu fik vi muligheden for ? med den lille fine skulptur ? at minde om og fortælle, hvad der stod her før.

Den lille skulptur er lavet i granit af den afdøde Claus Nydal. Han arbejdede i mange år som stenhugger i Sønderborg, men helligede sig på et tidspunkt kunsten.

Hans efterladte kontaktede efter hans død Sønderborg Kunstfond for at høre, om den var interesseret i den lille skulptur ? og det var fonden!

 

FAKTA

Claus Nydal var født i Sønderborg den 20. marts 1962. Han blev
uddannet stenhugger i 1981 og arbejdede i mange år som traditionel
stenhugger med at forme og gravere gravsten m.m. Med årene brugte
han stadig mere af fritiden på at lege med at give stenarterne
kunstneriske udtryk, og i 1998 etablerede han sin egen virksomhed ?
Sculpo? - latin for at arbejde i sten - og helligede sig derefter alene
kunsten.

Alle Claus Nydals skulpturer kendes på, at de rummer en lille knop -
"sculpo-knoppen" kaldte han den - og den ses også tydeligt på soklen af
Solo-skulpturen. Claus Nydal døde i sit atelier på Fyn den 16. november
2011, kun 49 år gammel.

 

Mere kultur