Marksten skal give nyt liv til dyr og planter

270 tons sten har holdt flyttedag. Fra sønderjyske marker skal de dumpes i vandet syd for Als, hvor de som sten-rev skal give nyt liv til planter og dyr.

De mange tons sten blev placeret i et midlertidigt depot nær Verdens Ende - under den nye Alssundbro. Stenene stammer fra motorvejsarbejdet i området.

Og Landbo Syd har lovet at fordoble mængden af sten.

Borgmester med dykkermaske

Stenene placeres i farvandet syd for Als. Den nye rev skal i løbeet af få år sikre nyt liv til dyr og planter.

Til pressemødet i dag glædede borgmester Aase Nyegaard sig til at opleve det nye dyreliv under overfladen. I dag blev det dog kun til at prøve en dykkemaske og tilhørende snorkel.

Rovdrift på stenrev

Stenrev er blevet en yderst sjælden naturtype i Danmark. Der kan være en sammenhæng mellem fjernelsen af stenrevene og det iltsvind, man i perioder har kunnet observere i havmiljøet.

Revene har været udsat for rovdrift af sten til brug for havnemoler, kystsikring og andre former for byggeri.

- Man kan nærmest tale om en plyndring af sten. Stenrevene er reelt forsvundet, og dermed mister vi alle et stykke natur. Landmænd er naturelskere. Ja, for mange af os er det årsagen til, at vi gik ind i erhvervet. Jeg vil derfor kraftigt opfordre til, at man som landmand melder sig som stensponsor, siger Mogens Dall, formand for LandboSyd.