Maskineriet i Kong Christian X?s Bro skal justeres

De næste fire dage skal maskineriet i Kong Christian X?s Bro i Sønderborg justeres. Det sker om natten for at genere trafikken mindst muligt.

Mens arbejdet står på skal bilister benytte Alssundbroen, hvis de vil fra Als til fastlandet ? eller omvendt ? mellem klokken 22 og 05. Maskineriet i Kong Christian X?s Bro skal justeres, og det kan kun foregå, mens broklapperne står lidt på klem, og derfor kan biler ikke passere.
Fodgængere og cyklister kan få lov til at gå over via en rampe, men de må regne med lidt ventetid.