For meget kassetænkning i kommunerne

Venstre-kandidat mener det er blevet for svært at få førtidspension. Personlige erfaringer gør, at han vil kæmpe for flere førtidspensioner.

Petter Astrup (V) fra Nordals stiller op for første gang til byrådet i Sønderborg.

Hvis han kommer ind, vil han holde godt øje med at reglerne om pension ikke fortolkes for restriktivt.

Det oplever han i en konkret sag i sin familie.

- Det virker som alle uden undtagelse skal arbejde, uanset om de er i stand til det. I dag er det nærmest umuligt at få tildelt pension. Jeg synes kommunen er blevet for restriktiv.

Kommunen fortolker reglerne for stramt

Som venstremand mener Petter Astrup, at det er godt, at alle bliver testet for at afklare om, de kan arbejde.

- Jeg har også oplevet at det tidligere var for nemt, at få pension. Men nu er reglerne strammet, men kommunerne fortolker de nye regler for stramt.

- Vi skylder de syge at der bliver taget hånd om dem.

Ny førtidsreform siden nytår

Et bredt flertal i Folketinget vedtog 19. december 2012 en ny reform.

Reformens intentioner er, at det generelt skal være sværere at få tilkendt en førtidspension ? særligt for unge under 40 år, der skal tilbydes et eller flere længerevarende ressourceforløb til udvikling af arbejdsevnen.

På landsplan er antallet af førtidspensioner da også faldet med 25 procent, ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Læs mere om de nye regler om førtidspension

Tweet fra Petter Astrup