Mistanke om stress i kommune skal undersøges

Arbejdstilsynet forlanger nu, at børne- og familieafdelingen i Sønderborg Kommune skal undersøges, fordi der er mistanke om problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Der er mistanke om, at der ikke er gjort nok for at forebygge sundhedsrisiko i forbindelse med stor arbejdsmængde og tidspres samt høje følelsesmæssige belastninger. Det fremgår, at antallet af underretninger er fordoblet i både 2013 og 2014.

Medarbejdere kan ifølge Arbejdstilsynet fortælle om både kollektive stresssymptomer og to langtidssygemeldinger.

I afdelingerne er der i alt ansat 34 socialrådgivere samt psykologer, pædagoger og konsulenter.

- Det er et påbud, som gør, at vi skal til bunds med nogle undersøgelser, og at der skal reorganiseres nogle arbejdsgange, så medarbejderne kan løse de opgaver, de skal, på rimelige vilkår. Når det ikke fungerer, berører det medarbejderne. Vi tager fat på at løse de problemer, påbuddet konkluderer, at der er, siger direktør i forvaltningen Børn og Uddannelse, Carsten Lund.

Påbuddet lyder på, at der senest 24. juli skal være indgået en aftale med et autoriseret rådgivningsfirma om at foretage en undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene. Senest den 22. december 2015 skal undersøgelsen være gennemført, og kommunen skal sende undersøgelsesrapporten til Arbejdstilsynet.