TV der bevæger dig

Nødbehandlerbil sikret i Nordborg

Snoreklip og taler markerede tirsdag, at Nordborg har fået sikkerhed for at beholde en fast stationeret nødbehandlerbil.

00:30

Bilen er udstyret med en masse udstyr til at redde liv.

1 af 2

Region Syddanmark har overtaget ansvaret for nødbehandlingen og udliciteret den daglige drift til Danfoss på en kontrakt, der løber over fire år. Regionsrådet har afsat fem millioner kroner til at styrke den præhospitale indsats på Als.

Nødbehandlerbilen på Nordals er døgndækkende og bemandet med to uddannede nødbehandlere. De rykker blandt andet ud til borgere med hjertestop, bevidstløse og tilskadekomne.

Indtil 1.januar 2011 har nødbehandlerbilen været drevet af Danfoss og Sønderborg Kommune. Derefter overtog regionen midlertidigt kontrakten og satte samtidig en udbudsrunde i gang.

Bilen har kørt siden januar 1999, og der har været bud efter den godt 6.000 gange. I 2010 var der 659 udrykninger. Rekorden blev sat i 2009 med 664 udrykninger.