Olie-klumper drevet i land på Als

Natten til onsdag er der drevet nogle olielignende klumper ind på kystområdet fra Drejet ved Kegnæs og strækningen op til Fynshav.

Brand & Redning og Vej & Park i Sønderborg Kommune undersøger kyststrækningerne på det øvrige Als for at se, om de olielignende klumper , som er mellem 1 og 5 centimeter i diameter også findes her.

Der er også fuld i gang i oprydningen af klumperne, som efterfølgende vil blive sendt ind til Danmarks Miljøundersøgelse, hvor man vil undersøge, nøjagtig hvad de indeholder.

- Vi formoder klumperne indeholder fedt eller olie, men det får vi først endeligt svar på, når Danmarks Miljøundersøgelse har fået undersøgt dem, fortæller beredskabschef Bjarne Neerman, og tilføjer at Brand & Redning har talt med Søværnets Operative Kommando (SOK), men her har man ikke noget bud på, hvorfra forureningen er kommet.

Hos Brand & Redning opfordrer man til, at hvis man færdes med hunde på de strande, hvor klumperne er skyllet i land, så bør hundene holdes i snor, da man endnu ikke har fået analyseret klumpernes indhold.