Ønskes: Flere panelmedlemmer

Sønderborgs elektroniske borgerpanel er i fare. De unge og de ældre falder fra.

Siden 2009 har Sønderborg Kommune kunne spørge 1.300 borgere i kommunen, hvad de mener om forskellige emner. Men de unge og de ældre falder fra - nu vil kommunen have dem tilbage i den elektroniske fold igen.

For at kunne repræsentere hele kommunen mangler panelet 100 borgere mellem 18 og 29 og 100 borgere over 65 år.

Se mere om borgerpanelet på Sønderborg Kommunes hjemmeside