Opdatering: Bro forsøges åbnet en gang i timen

Sønderborg Kommune oplyser at der nu igen er ved at komme liv i Chr. X Bro.

I et forsøg på at løse problemet med Kong Chr. Xs Bro er der på værkstedet fundet en komponent, som midlertidigt er monteret i stedet for den defekte printplade, som tilsyneladende er årsag til, at broen ikke kan åbnes og lukkes på normal vis.

- Efterfølgende er det lykkedes at åbne og lukke broen igen. Derfor satser vi nu på at køre med en nøddrift, som består i, at vi åbner og lukker broen en gang hver time. Jeg kan ikke love, at der ikke vil opstå driftsstop, men vi prøver på denne måde at tilgodese både sejlerne på vandet og trafikken på land, fortæller Ingeniør Holger Duus.

En ny erstatning for den ødelagte printplade ventes til Sønderborg ved middagstid i morgen, hvorefter den skal monteres for at sikre, at driften igen bliver optimal.