Oprør mod vindmøller breder sig

Socialdemokraterne i Sønderborg Kommune lægger nu op til, at kommunen som en række andre kommuner sætter vindmølleplanerne i bero.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Sønderborg har lyttet til protesterne mod at opsætte 17 kæmpe vindmøller i otte områder i kommunen.

- Efter grundige og svære overvejelser er vi hos Socialdemokraterne nået til den konklusion, at vi ikke kan støtte opsætning af flere af de store vindmøller i vores kommune på nuværende tidspunkt, siger gruppeformand Erik Lauritzen, der er næstformand i teknik- og miljøudvalget.

Naboer til vindmøller på mellem 120 og 150 meter i højden frygter især lavfrekvent støj fra møllerne, der kan være sygdomsfremkaldende.

- Vi skal afvente, at der fra centralt hold udarbejdes et bedre grundlag for at vurdere sundhedsrisikoen, ligesom vi opfordrer Folketinget til at genvurdere afstandskravene, erstatninger og ekspropriationsmuligheder, fastslår Erik Lauritzen.

Borgmester undrer sig

Sønderborgs erklærede mål er at blive CO2 neutral i 2029. Det mål fastholder Socialdemokraterne, men det skal opnås med andre virkemidler end vindmøller på land, for eksempel fjernvarme, solenergi og havvindmøller.

Sagen skal nu drøftes i byrådet. Borgmester Aase Nyegaard (Fælleslisten), siger, at hun undrer sig over udspillet fra Socialdemokraterne, da der hidtil har været enighed om kommunens energipolitik. Hun har ikke taget stilling til, om hun vil være med til at stille vindmølleplanerne i bero.

Foreløbig er der opstillet to store vindmøller i Mintebjerg.

Vindmølleplanen i Sønderborg har yderligere udpeget områder ved Kværs, Blans, Avnbøløsten, Pøl, Notmarkskov, Lavensby, Tumbøl Søndermark og Ullerup Mark.

Senest har Kolding stilling vindmølleplaner i bero.

Sønderborgs vindmølleplan kan hentes på kommunens hjemmeside.

Se mere i TV SYD Nyheder 19.30.