TV der bevæger dig

Over 50 millioner støttekroner retur

Det lykkedes kun Sønderborg at bruge knap 25 millioner af de 75 millioner kroner, EU støttede med, da de store fyringer ramte området. Resten skal nu betales tilbage.

Da Danfoss og Linak fyrede massivt i august 2009, søgte Sønderborg kommunes Jobcenter om 75 millioner kroner i EUs globaliseringsfond. Men der gik 15 måneder, før pengene blev bevilget, og i den periode måtte kommunen og de arbejdsløse selv løse problemerne.

- 1000 af de 1500 personer, vi søgte om midler til, fik arbejde, inden vi kunne komme i gang med indsatsen. På de givne vilkår er det fantastisk, at det er lykkedes at anvende så mange penge så fornuftigt, siger Jens Peter Thomsen, formand for GLOBUS6400 og formand for arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg.

Penge brugt på kompetenceløft

Den endelige opgørelse viser, at projektorganisationen GLOBUS6400 har anvendt 24,5 mio. kr. til opkvalificering og uddannelse af målgruppen. Det svarer til ca. 1/3 af den bevilling, EU?s Globaliseringsfond oprindeligt afsatte til projektet. Tilsvarende var der 1/3 tilbage af den oprindelige målgruppe, da pengene kom, og indsatsen kunne gå i gang.

Hovedopgaven med globaliseringsindsatsen var at give et generelt kompetenceløft til en bestemt målgruppe, og det er vi i mål med, siger Jens Peter Thomsen.

FAKTA OM GLOBUS6400

? I august 2009 søgte Sønderborg Kommune om midler fra EU?s Globaliseringsfond til at iværksætte en særlig indsats for 1500 fyrede medarbejdere fra Linak og Danfoss.

? Omkring 1000 personer fra målgruppen havde fået arbejde, da Sønderborg Kommune i slutningen af november 2010 modtog 75 mio. kr. fra EU?s Globaliseringsfond.

? GLOBUS6400- indsatsen forgik fra januar til oktober 2011.

? I 3. kvartal 2011 var 108 af de 466, der har deltaget i indsatsen, beskæftiget i arbejde.

? 60 % af dem, der fik arbejde i løbet af projektforløbet, skiftede branche fra metalindustrien til andre brancher primært indenfor handel, service og offentlige brancher.

? Det lykkedes projektorganisationen GLOBUS6400 at give 466 ledige uddannelse og anden opkvalificering for 24,5 mio. kr. Det overskydende beløb på omkring 50 mio. kr. sendes retur til EU?s Globaliseringsfond.

? De samlede omkostninger til projektet er opgjort til 72 mio. kr. Heraf de førnævnte 24,5 mio. til selve indsatsen (støtteberettiget) samt 47,5 mio. kr. til forsørgelsesudgifter (dagpenge og kontanthjælp). Forsørgelsesudgifter er ikke støtteberettiget. Der er tale om hele den nationale forsørgelsesudgift.

Kilde: Sønderborg kommune