Oversvømmelser skaber fortsat problemer på Sydals

Endnu en gang oplever sommerhusejere på Sydals, at oversvømmelser efter kraftig nedbør kaster lys på årelang konflikt.

I årevis har sommerhusejerne i Skovmose på Sydals været plaget af oversvømmelser, når det regner meget. Og hver gang blusser striden om en løsning op. Kommunen og grundejerforeningen er i princippet enige om, hvad der skal gøres. Men en lille flok sommerhusejere vil ikke være med til at betale.

- Det er frustrerende, at vi ikke kan komme i gang, siger Henning Jepsen, formand for grundejerforeningen Skovmose, til TV SYD.

Det rådgivende ingeniørfirma Orbicon og Sønderborg Kommune har lagt en plan for området. Den siger, at der skal omlægges et rør samt graves nogle grøfter i området, så vandet kan løbe væk på naturlig vis. Den plan koster syv mio. kr. og skal betales af grundejerforeningens medlemmer.

quote

Det er frustrerende, at vi ikke kan komme i gang.

Henning Jepsen, formand for grundejerforeningen Skovmose

Udgiften er imidlertid stridens kerne. Nogle få sommerhusejere gør indsigelse mod planerne, hver gang noget besluttes, og det trækker en løsning i langdrag.

- Problemet er ikke løst endnu, fordi nogle få af vores medlemmer har besluttet, at de ikke vil betale noget til sagen, fordi de ikke mener, at de har problemer. Og så gør de indsigelse, som har opsættende virkning på sagen, forklarer Henning Jepsen, der grundlæggende er utilfreds med, at sagen skal afgøres efter vandløbsloven.

- Den lov er slet ikke beregnet til den situation, som vi har herude. Den er beregnet til nogle få landmænd, der har et problem med at beregne nytteværdi af deres afgrøder. Den er flere hundrede år gammel og kan slet ikke bruges i vores situation.

Efter knap syv år har Sønderborg Kommune nu erkendt, at et vandrør i sin tid er lagt forkert. Det vil nu blive lagt om - for kommunens regning.