På trods af afsløring i avis: Borgmester tror stadig på vindmøller ved kysten

Sønderborgs borgmester erkender dog, at der rejses spørgsmål i ny rapport, som kan stoppe Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Drømmen om at gøre Sønderborg CO2-neutral i 2029 er sendt alvorligt til tælling.

Så alvorligt, at Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), i dag siger til TV SYD:

- Jeg erkender, at vi kan blive stoppet.

Travlt med at svare på kritik

I årevis har Sønderborg kommune arbejdet på at virkeliggøre en kystnær vindmøllepark, som skal kunne levere grøn energi nok til 140.000 husstande.

quote

Jeg erkender, at vi kan blive stoppet.

Erik Lauritzen, borgmester (S), Sønderborg

Men blot to måneder inden planen skal i offentlig høring, har kommunen nu travlt med - sammen med Cowi - at svare på kritik af flere af de miljøvurderinger, der ligger til grund for planerne om at opføre 20-40 kæmpevindmøller i Lillebælt nord for Als.   

Lørdag kom det frem i Morgenavisen Jyllands-Posten, at Energistyrelsen har bedt Rambøll om at gennemgå den miljøkonsekvensvurdering, kommunens forsyningsselskab har fået lavet af konsulentfirmaet Cowi.

Resultatet er en rapport, som peger på flere fejl og mangler i miljøkonsekvensvurderingen.

- Vi arbejder nu med at klarlægge og præcisere kritikpunkterne, og skal aflevere vores svar inden 1. august, siger Erik Lauritzen til TV SYD.

En showstopper?

Et af de punkter, der rejses kritik af i Rambølls rapport, handler om Forsvarets mulighed for at overvåge luftrummet og vandoverfladen med radar, når der kommer en vindmøllepark op i området.

quote

Vi har forsøgt at få kontakt til Flyvevåbnet for at finde ud af, hvad kritikken handler om – og er det en showstopper for projektet.

Erik Lauritzen, borgmester (S), Sønderborg

- Vi har forsøgt at få kontakt til Flyvevåbnet for at finde ud af, hvad kritikken handler om – og er det en showstopper for projektet? siger Erik Lauritzen til TV SYD.

Foreløbigt har kommunen ifølge Erik Lauritzen ikke kunnet komme i kontakt med Forsvaret for at få en uddybning af problemet.

Tror stadig på projektet

Erik Lauritzen tror dog stadig på, at projektet bliver gennemført.

- Vi har i hvert fald ikke fået nogen tilkendegivelse om, at det skulle kunne stoppe projektet. Men det er klart, at med den måde det bliver udlagt på nu, er der nogle, der vil stille spørgsmålstegn ved, om der kan være andre ting, der ikke er i orden. Men vi gør bare det, vi bliver bedt om, og vi har efter min bedste overbevisning levet op til alle de krav og regler, der er, og det bliver vi ved med, siger Erik Lauritzen til TV SYD.

quote

Jeg har en forventning om, at al den snak om høje klimamål betyder, at man ikke bare skrotter de muligheder der trods alt er.

Erik Lauritzen, borgmester (S), Sønderborg

Stop for vindmøller giver ikke mening

Ifølge Erik Lauritzen kan opførelsen af den nye vindmøllepark kun gå for langsomt.

– Det afgørende er, at vi hurtigt og snart får produceret noget grøn strøm. Det er sådan vi har det, siger han til TV SYD.

- Og jeg har ligesom fornemmet i den valgkamp, der lige har været der, at det betyder faktisk noget, at vi snart kommer videre, siger Erik Lauritzen.

Borgmesteren påpeger, at det er Folketinget, der har peget på placeringen i Lillebælt, fordi området ikke er kategoriseret som habitatområde eller Natura 2000 område. Kommunen selv havde gerne set en placering på spidsen af Als i "den store Østersø", men det område må der ikke placeres vindmøller i.

- Jeg har en forventning om, at al den snak om høje klimamål betyder, at man ikke bare skrotter de muligheder, der trods alt er. Der er jo ikke mange muligheder for at bygge vindmøller i Danmark. Men her har man ind til nu i hvert fald har været enige om, at der var en mulighed, siger Erik Lauritzen til TV SYD.