Plejehjem: Dement? Så har du ikke brug for at stemme

Et plejehjem i Sønderborg valgte at frataget de ældre deres stemmeret, fordi de er demente.

Plejehjemmets leder er i dag blevet sendt hjem, mens sagen undersøges.

Lederen valgte - i samråd med beboer- og pårørenderådet - ikke at udlevere valgkort til EU-valget og folkeafstemningen om patentdomstolen til plejecenterets beboere, da det blev vurderet, at mange af beboerne ikke var i stand til stemme at på grund af demens.

- I Sønderborg Kommune har vi en ældrepolitik, som handler om, at der udvises respekt, tryghed og nærvær overfor de ældre. Uanset hvilke intentioner som ligger bag beslutningen om ikke at uddele valgkortene, så vil jeg godt sætte en tyk streg under, at det ikke er personalet på plejecenteret, der skal tage stilling til, hvorvidt beboerne skal stemme eller ej, siger Tim Hansen, direktør for Social og Sundhed i Sønderborg Kommune.