TV der bevæger dig

Politiets mistanke var rigtig: To kro-brande er påsatte

Tekniske undersøgelser fra politiets brandeksperter slår nu fast, at to brande med to ugers mellemrum på Stationskroen i Broager var påsatte. Dermed bekræftes politiets mistanke om, at en brandstifter har været på spil.

Både den 1. og 13. september opstod der brande i lejligheder på etagen over den lukkede Broager Stationskro. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Både den 1. og 13. september opstod der brande i lejligheder på etagen over den lukkede Stationskroen i Broager.

Ret hurtigt stod det klart, at den første brand var påsat, da politiet fandt spor af brændbare vædsker i den lejlighed, hvor branden var opstået.

Ved den anden brand fik ilden bedre fat og ødelagde husets tagkonstruktion. Branden den 13. september er opstået i en anden lejlighed  på 1. sal. Ved denne brand kunne brandfolk og politi konstatere, at en dør til krobygningen var brudt op og stod åben. 

Læs også Kro i brand to gange på to uger

Allerede ved den første brand blev lejligheder og værelser på 1. sal så røg- og vandskadede, at beboerne ikke umiddelbart kunne vende tilbage. 

I den tidlige sommer stoppede værtshusdriften i krobygningen og i august var der indbrud i ejendommen. Indbruddet er heller ikke opklaret endnu.

- Vi har nu fået bekræftet vores antagelse om, at begge brande er påsatte. Vi håber på, at nogle har set noget omkring tidspunktet for de to brandes opståen - eller at nogen har hørt nogen snakke om baggrunden for brandene, siger vicepolitiinspektør Preben Westh, der er er leder af lokalpolitiet i Sønderborg, til TV SYD.

Han understreger også, at der fortsat ikke er grund til, at borgerne i Broager behøver at frygte, at en serie-brandstifter skulle være på spil - og at der sættes ild til andre bygninger i byen.