Politiets mistanke var rigtig: To kro-brande er påsatte

Tekniske undersøgelser fra politiets brandeksperter slår nu fast, at to brande med to ugers mellemrum på Stationskroen i Broager var påsatte. Dermed bekræftes politiets mistanke om, at en brandstifter har været på spil.

Både den 1. og 13. september opstod der brande i lejligheder på etagen over den lukkede Stationskroen i Broager.

Ret hurtigt stod det klart, at den første brand var påsat, da politiet fandt spor af brændbare vædsker i den lejlighed, hvor branden var opstået.

Ved den anden brand fik ilden bedre fat og ødelagde husets tagkonstruktion. Branden den 13. september er opstået i en anden lejlighed  på 1. sal. Ved denne brand kunne brandfolk og politi konstatere, at en dør til krobygningen var brudt op og stod åben. 

Allerede ved den første brand blev lejligheder og værelser på 1. sal så røg- og vandskadede, at beboerne ikke umiddelbart kunne vende tilbage. 

I den tidlige sommer stoppede værtshusdriften i krobygningen og i august var der indbrud i ejendommen. Indbruddet er heller ikke opklaret endnu.

- Vi har nu fået bekræftet vores antagelse om, at begge brande er påsatte. Vi håber på, at nogle har set noget omkring tidspunktet for de to brandes opståen - eller at nogen har hørt nogen snakke om baggrunden for brandene, siger vicepolitiinspektør Preben Westh, der er er leder af lokalpolitiet i Sønderborg, til TV SYD.

Han understreger også, at der fortsat ikke er grund til, at borgerne i Broager behøver at frygte, at en serie-brandstifter skulle være på spil - og at der sættes ild til andre bygninger i byen.