Rekordregnskab udløser bonus

Danfoss udbetaler bonus til medarbejderne efter et fremragende regnskabsår.

Det går så godt på Danfoss, at der nu falder penge af til medarbejderne.

Produktionsmedarbejderne på gulvet får typisk 8.000 kr.

Ledende medarbejdere får op til 15 pct. af lønnen, og helt i toppen er der bonusfest:
De tre medlemmer af direktionen får samlet 18 mio. kr. i bonus.