Resultat af indsats: 100 dage uden liggesår

Omtanke og systematik kan spare ældre, sengeliggende patienter for smertefulde liggesår.

Det viser en indsats fra de 100 ansatte på plejecentret Tangshave i Nordborg. I de seneste 100 dage har ingen af beboerne haft liggesår.

Fem kommuner er gået sammen om at forbedre patientsikkerhed på plejecentret og i hjemmeplejen. Det er Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg kommuner.

Plejecentret i Nordborg er det første, som kan fremlægge et klart resultat af indsatsen, nemlig 100 dage uden liggesår.

Liggesår kan forebygges ved at tjekke de ældres hud, sørge for at de af og til kommer ud af senge og at de skifter liggestilling samt med ordentlig kost.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Kommunernes Landsforening og Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag indsatsen i de fem kommuner, og det er tanken, at erfaringerne skal overføres til alle landets kommuner.

I første omgang går de fem kommuner i de kommende år videre med at forebygge fejlmedicinering, faldskader og urinvejsinfektioner.

Forebyggelse af liggesår sparer ikke alene lidelser, men også penge.

Forskere på Aarhus Universitet har anslået, at behandling af liggesår koster op mod to milliarder kroner om året.