Så blev proppen fjernet mellem to søer på Als

Fredag blev proppen mellem Mjels Sø og den nyanlagte Bundsø på Als fjernet.

412 dage er gået siden diget ved Vesterballe sprang, og vandet begyndte at fylde Bundsø. Siden er 3.3 millioner kubikmeter vand strømmet ind i området, og nu står vandspejlet i de to søer i samme højde.

Med vandets frie løb fra fredag bliver det muligt for fisk fra Mjels Sø at svømme ind i den 130 hektar store sø.

Bundsø er anlagt som et vådområdeprojekt, der skal fjerne kvælstof fra vandløbsvandet, inden det løber ud i kystvandet. Omkring 18 ton kvælstof vil hvert år blive omsat i Bundsø, og det giver renere vand i Alssund, Als Fjord og Aabenraa Fjord.

Hele projektet har kostet knap 24 millioner kroner.