Så mange fejl laver kommunerne på social- og handicapområdet

Kommunerne laver fejl på socialområdet og på børnehandicapområdet. Nu kan et kort vise dig, hvilke kommuner, der har den største fejlprocent.

Kommunerne er ikke fejlfri. I 2016 var der i gennemsnit fejl i 37 procent af klagesagerne på socialområdet og i 46 procent af klagesagerne på børnehandicapområdet.

I TV SYDs sendeområde er der flere kommuner, der laver flere fejl end landsgennemsnittet. 

Sønderborg Kommune og Vejle Kommune er nogle af de kommuner, der har den største fejlprocent på socialområdet. Her har begge kommuner lavet fejl i 42 procent af sagerne. På børnehandicapområdet er det også de to kommuner, der er nogle af de kommuner, der topper. I Sønderborg Kommune er der lavet fejl i 67 procent af sagerne – i Vejle er det i 60 procent af sagerne.

Der er stor forskel på, hvor mange fejl de forskellige kommunerne laver. I TV SYDs område laver Tønder Kommune færrest fejl på socialområdet, og Aabenraa Kommune laver færrest på børnehandicapområdet. Her har Aabenraa Kommune kun en fejlprocent på 14 procent. Sønderborg Kommunes fejlprocent er næsten fire gange så stor på det område. 

I mange af sagerne har kommunerne taget en forkert beslutning. Fejlprocenten svarer til antallet af omgørelser i kommunen. En sag bliver omgjort af Ankestyrelsen, hvis kommunens afgørelse efter serviceloven var forkert og derfor blev ændret, eller fordi der manglede oplysninger, så Ankestyrelsen ikke kunne vurdere sagen og måtte sende den til ny behandling i kommunen.

Tallene er udgivet af Børne- og Socialministeret, der har et interaktivt kort over, hvilke kommuner, der modtager flest klager. 

Om tallene på det interaktive kort