Simon Faber på første officielle besøg nord for grænsen

Flensborg og Sønderjylland har en fælles interesse i at arbejde for fælles mål, og det vil ske på en række områder i de kommende år. Det varsler overborgmester Simon Faber, Flensburg og borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg, efter at have holdt det første fællesmøde på rådhuset i Sønderborg.

- Vi vil tage initiativ til at samle aktørerne i grænselandet til en drøftelse af de udfordringer vi har, også organisatorisk med måske for mange aktører. I hvert fald er der brug for at få tydeliggjort snitfladerne og få sat mere skub i at skabe bedre infrastruktur, at få styrket universitetsuddannelserne i grænselandet og få udviklet kulturtilbuddene med henblik på, at Sønderborg med Sønderjylland Schleswig opnår status som kulturhovedstad i 2017, mener Simon Faber og Aase Nyegaard.

De foreslår konkret, at der bliver satset på at styrke et kulturliv, der tiltrækker publikum fra begge sider af landegrænsen - og de to borgmestre ser gerne, at der arbejdes videre med tankerne om at styrke samarbejdet mellem grænselandets to symfoniorkestre.
 

Fast forbindelse Als-Fyn vil gavne

Overborgmesteren i Flensburg ser store perspektiver i en fast forbindelse mellem Als og Fyn og har givet tilsagn om at indtræde i et sådan projekts styregruppe, og han ser gerne Flensburg som partner, hvis Sønderborg lykkes med at blive frikommune på energiområdet.
 
- Det vil også være til gavn for erhvervslivet i Flensburg, hvis Sønderborg lufthavn får status som en binational lufthavn. Og mon ikke det så fører til en mere bevidst tysksproget skiltning i lufthavnen. Det tror jeg, siger Simon Faber.