Skolestart for hele familien

Siden oktober sidste år har 31 familier i Sønderborg Kommune med børn i førskolealderen deltaget i et projekt, der skal gøre den skoleparate.

Programmet hedder Hipp-Hopp og hjælper forældrene med at understøtte deres børns udvikling, så de får et bedre udbytte af skolen socialt såvel som fagligt.

Siden 2004 har børnehaverne lavet pædagogiske læreplaner, der skal sikre, at børnene lærer noget om personlig udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur- og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Hipp-Hopp programmet skal bidrage til, at børnene sammen med deres forældre får mulighed for at arbejde lidt mere med disse områder.

Landsdækkende

Hipp-Hopp er et landsdækkende program og er udviklet af Servicestyrelsen på baggrund af internationale erfaringer med et lignende program. Udover Sønderborg Kommune deltager Helsingør, Horsens og Varde Kommune i programmet.
 
De familier, der deltager i programmet, har fået udleveret bøger og andet materiale, som forældrene skal bruge sammen med børnene.

Familierne har også haft mulighed for jævnligt at mødes med de andre familier, der deltager i programmet.

Ni pædagoger har fungeret som guider og har instrueret familierne.

Onsdag holdes bonusfest for de familier i Sønderborg Kommune, der har deltaget i programmet. Viceborgmester Tage Petersen (V) overrækker diplomer til børnene.