TV der bevæger dig

Slut med diesel-os: Skifter til gasbusser

Sønderborg vil være CO2-neutral om 15 år. Og et lille skridt på vejen bliver, når alle busser fra 2017 skal erstattes af gasbusser.

Sønderborgs busser skal køre på gas om tre år.

Samtidig flyttes bussernes holdeplads fra midtbyen til et område sydøst for Ragebøl.

I Fredericia kører bybusserne allerede på gas, men Sønderborg er den første kommune i Sydtrafiks område, hvor samtlige 35 busser skal udskiftes med gasbusser.

Dieselbusser sviner. Overgangen til biogas ventes at udlede 80 procent mindre kultveilte.

- Sønderborg Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral i 2029, og denne beslutning er et vigtigt skridt på vejen mod det mål, udtaler Frode Sørensen, der er formand for Teknik og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Transportområdet er et af de områder, hvor vi har en stor miljøpåvirkning, så det er vigtigt at sætte ind, hvor det virkeligt gør en forskel, også selvom det koster.

Merudgiften ved at skifte til gasbusser vurderes at ligge på omkring 3 mio. kr. årligt. Busserne skal skiftes ud i forbindelse med en ny udbudsrunde for den kollektive trafik i 2017. I den forbindelse skal der bygges et gasanlæg på en ny busholdeplads ved Ragebøl.